oppsigelse mal

Oppsigelse mal og eksempel – 3 gode eksempler på tekst

Eksempel på Oppsigelse, Alternativ 2:

(Ditt navn)
(Adresse)
(Postnummer og -sted)

(sted), (dato)

(Firma)
Ved (Personalansvarlig)
(Adresse)
(Postnummer og -sted)

Oppsigelse av arbeidsforhold,

Jeg sier med dette opp min stilling som (navn på stilling) hos (Firma).

Jeg fullfører oppsigelsestiden som fastsatt i ansettelseskontrakten, og fratrer derfor min stilling fra og med (01.01.2015).

Grunnen til at jeg sier opp min stilling er at jeg ønsker nye utfordringer for å utvikle meg i mitt fagfelt.

Det har for meg vært meget lærerike og hyggelige år hos (Firma), så det å slutte var ingen enkel avgjørelse. Jeg vil prøve å være en god ambassadør for bedriften også i fremtiden. .

Dette til orientering.

Med hilsen

(Ditt navn)

Neste eksempel

Tilbake til hovedsiden

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *