oppsigelse mal

Oppsigelse mal og eksempel – 3 gode eksempler på tekst

Eksempel på Oppsigelse, Alternativ 3:

(Ditt navn)
(Adresse)
(Postnummer og -sted)

(sted), (dato)

(Firma)
Ved (Personalansvarlig)
(Adresse)
(Postnummer og -sted)

Oppsigelse av arbeidsforhold,

Jeg sier med dette opp min stilling som (navn på stilling) hos (Firma).

Jeg er klar over at jeg har (X måneders) oppsigelsestid, men ber om at raskere fratredelse blir vurdert da jeg er ønsket i ny stilling så snart som mulig.

Grunnen til at jeg sier opp min stilling er at jeg ønsker nye utfordringer for å utvikle meg i mitt fagfelt.

Det har for meg vært meget lærerike og hyggelige år hos (Firma), så det å slutte var ingen enkel avgjørelse. Jeg vil prøve å være en god ambassadør for bedriften også i fremtiden. .

Dette til orientering.

Med hilsen

(Ditt navn)

Tilbake til hovedsiden

___________________________________________________________
Image courtesy of iprostocks / FreeDigitalPhotos.net

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *