oppsigelse mal

Oppsigelse mal og eksempel – 3 gode eksempler på tekst

Eksempel på Oppsigelse, Alternativ 1:

(Ditt navn)
(Adresse)
(Postnummer og -sted)

(sted), (dato)

(Firma)
Ved (Personalansvarlig)
(Adresse)
(Postnummer og -sted)

Oppsigelse av arbeidsforhold,

Jeg sier herved opp min stilling i med frist som bestemt i arbeidsmiljølovens § 15-3, slik at min siste arbeidsdag blir .

Jeg takker for hyggelige og utfordrende år i bedriftens tjeneste, og vil prøve å være en god ambassadør for bedriften også i fremtiden.

Med vennlig hilsen

(Ditt navn)

 

Neste eksempel

Tilbake til hovedsiden

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *